Welkom bij de website van het Regatta project

Het Regatta project is een project met als doel om een inzetregistratie-applicatie te bouwen voor HBO instellingen. Door uit te gaan van een generieke opbouw bestaat de mogelijkheid dat deze applicatie ook op andere onderwijsinstellingen succesvol kan worden ingezet.

Het project is een initiatief van Avans-hogeschool.

De software voor dit project wordt ontwikkeld volgens de Open Source methode. Dat betekent dat de ontwikkeling, discussie en ondersteuning openbaar verlopen. Door de software te publiceren onder de GPL licentie staat het eenieder vrij om de software te gebruiken, te kopiëren, verder te ontwikkelen of te bestuderen. Meer daarover vindt u hier en hier.

Het menu links bevat de volgende onderdelen:

SourceForge.net Logo